Troszczysz się o Bałtyk? Weź udział w konferencji online 9 lipca w Gdańsku. Zapraszamy do rejestracji!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na konferencję nt. ochrony wód morskich. Trwająca aktualizacja Programu ochrony wód morskich (aPOWM) wkracza w decydującą fazę – konsultacji społecznych projektu, którego celem jest poprawa stanu wód Bałtyku.

9 lipca w Gdańsku przedstawiciele administracji państwowej oraz eksperci omawiać będą wyniki dotychczasowych prac nad programem działań na rzecz Morza Bałtyckiego. Zarejestrowanie się na to wydarzenie umożliwi również czynny udział w dyskusji. Konferencja będzie formalną inauguracją rozpoczynających się 5 lipca 3-miesięcznych konsultacji społecznych projektu aPOWM.

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Jego opracowanie poprzedzają m.in. wstępna ocena stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, programu monitoringu wód morskich. Podczas konsultacji społecznych i planowanych konferencji przedstawione zostaną wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Chroń morze razem z nami!

Font Resize
Contrast