9 lipca rozpoczęły się 21-dniowe konsultacje społeczne prognozy projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM).

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  stanowi jeden z elementów postępowania prowadzący do przyjęcia dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko

W czasie trwania konsultacji społecznych  prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich każdy może zgłosić uwagi do  projektu dokumentu  m.in. poprzez formularz on-line. Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag znajdują się w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE SOOŚ.

Dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – DOKUMENTY.

Działania w ramach projektu aPOWM realizowane są przez jednostki rządowe, samorządowe i różne podmioty, których celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego. To także działania, w które może zaangażować się każdy z nas. Weź udział w konsultacjach społecznych i Chroń morze razem z nami! Konsultacje potrwają do 30 sierpnia 2021 roku.

Font Resize
Contrast