5 lipca rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM). Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań wskazanych w aPOWM, opracowywanym przez PGW Wody Polskie. Zaproponowane w programie rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, transport morski, rybołówstwo, turystykę, ale także na życie każdego z nas, gdyż troska o Bałtyk to nasz wspólny cel.

Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku dostępny jest TUTAJ oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury TUTAJ

W czasie trwania konsultacji społecznych  aktualizacji programu ochrony wód morskich każdy może zgłosić uwagi do  projektu dokumentu  m.in. poprzez formularz on-line LINK. Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag znajdują się w zakładce Konsultacje

Działania w ramach projektu aPOWM realizowane są przez jednostki rządowe, samorządowe i różne podmioty, których celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego. To także działania, w które może zaangażować się każdy z nas. Weź udział w konsultacjach społecznych i Chroń morze razem z nami! Konsultacje potrwają do 5 października 2021 roku.

Font Resize
Contrast