W toku procedury uzgodnieniowej, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Minister właściwy ds. gospodarki wodnej uzgodnił ostateczny projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) z właściwymi ministrami innych resortów, w tym m.in. Ministrem ds. rolnictwa i Ministrem ds. środowiska. Dokument uzyskał wymaganą zgodę członków Rady Ministrów.

Kolejnym formalnym krokiem jest przedłożenie wyników zrealizowanego projektu do Komisji Europejskiej w postaci specjalnego raportu. Komisja Europejska ma 6 miesięcy na wydanie swojej opinii do złożonego raportu. Po tym okresie – w przypadku braku negatywnej opinii – dokument zostanie przyjęty w kraju w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

Finalna wersja programu wraz z załącznikami jest dostępna w zakładce do pobrania: Dokumenty po akceptacji Rady Ministrów.

Ochrona środowiska wód morskich to zadanie niezwykle złożone, wymagające współpracy wielu resortów i jednostek. Aktualizacja programu ochrony wód morskich wskazuje szereg konkretnych działań, które pozwolą w długofalowej perspektywie osiągnąć określone cele środowiskowe.

Font Resize
Contrast