Aktualności

Raport do KE złożony!
08 września 2022
W toku procedury uzgodnieniowej, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Minister właściwy ds. gospodarki wodnej uzgodnił ostateczny projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) z właściwymi ministrami innych resortów, w tym m.in. Ministrem ds. rolnictwa i Ministrem ds. środowiska. Dokument uzyskał...
Czytaj więcej
Jak chronić morze? Materiały dla najmłodszych i studentów
24 czerwca 2022
Bałtyk to nasza wspólna sprawa. Żeby go chronić jak najlepiej, należy postawić na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Najlepiej zacząć ją od najmłodszych lat.
Czytaj więcej
Chroń Morze - podsumowanie konsultacji społecznych
11 maja 2022
Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) była możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne trwały od 5 lipca do 5 października 2021 r., a uwagi i wnioski można było składać mailowo, pisemnie oraz ustnie.
Czytaj więcej
Jak oceniane są warunki hydrograficzne w Bałtyku?
04 kwietnia 2022
Warunki hydrograficzne (D7) jedna z 11 cech opisujących stan środowiska morskiego. Określa ona zmienność właściwości chemicznych i fizycznych wody morskiej takich jak zmiany aktywności fal, prądów, zasolenia i temperatur wody i ich oddziaływanie na organizmy wodne.
Czytaj więcej
Dzień Ochrony Bałtyku
22 marca 2022
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, ale także Dzień Ochrony Bałtyku, który został uchwalony w 1997 r. przez Komisję Helsińską.
Czytaj więcej
Wody balastowe – jak gatunki obce przedostają się do Morza Bałtyckiego
15 marca 2022
Projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich ma na celu osiągnięcie lub też utrzymanie dobrego stanu środowiska. Jednym z poważnych zagrożeń dla środowiska morskiego Bałtyku jest występowanie gatunków obcych. Są to organizmy, które naturalnie nie występują w danym ekosystemie, a ich obecność jest...
Czytaj więcej
Ptaki polskiego wybrzeża Bałtyku
31 stycznia 2022
Ptaki to grupa zwierząt, którą chyba najłatwiej obserwować w naturze. Są wokół nas niemal wszędzie, cechuje je wielka różnorodność zarówno pod względem wyglądu, trybu życia, jak i miejsca występowania. W Polsce stwierdzono występowanie około 460 gatunków ptaków, z czego obecnie lęgowych jest około 230...
Czytaj więcej
Czy Bałtyk jest głośnym morzem?
14 grudnia 2021
Hałas to nie tylko problem lądowy, generowany przez różne formy transportu i prace budowlane. Hałas podwodny to istotna presja dla wielu organizmów morskich, w tym przede wszystkim dla morświna i ryb.
Czytaj więcej
Jak startupy mogą pomóc Bałtykowi?
29 listopada 2021
Mówiąc Bałtyk widzimy mało zasolone, stosunkowo płytkie i praktycznie śródlądowe morze w sercu Europy, na którego stan wpływają mieszkańcy krajów wchodzących w skład jego zlewiska, a także specyfika hydrograficzna czy zmiany klimatyczne.
Czytaj więcej
Chroń morze! Uzgodnienia międzyresortowe to kolejny krok do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich
24 listopada 2021
Zakończenie trzymiesięcznego procesu konsultacji społecznych to pierwszy etap na drodze do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich w formie rozporządzenia Rady Ministrów.
Czytaj więcej
Chroń Morze w Sygnałach Dnia Polskiego Radia
12 listopada 2021
W audycji Radia Polskiego - Sygnały Dnia, o programie Chroń Morze, mówili Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich oraz Joanna Sasal, zastępca dyrektora. Serdecznie zapraszamy do słuchania!
Czytaj więcej
Konferencja w Szczecinie na finał konsultacji programu ochrony Bałtyku
05 października 2021
Ogólnopolska konferencja pod hasłem „Chroń morze” zorganizowana 5 października w Szczecinie kończy 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji Programu ochrony wód morskich (aPOWM). Projekt dokumentu, który zakłada blisko 60 działań na rzecz ochrony Bałtyku, uzupełniony o zgłoszone wnioski i uwagi,...
Czytaj więcej
Trzecia konferencja Chroń Morze już 5 października w Szczecinie!
21 września 2021
Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na trzecią, ostatnią już konferencję w ramach konsultacji społecznych projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM).
Czytaj więcej
Tonę śmieci zebrano podczas III Eko Spływu rzeką Słupią! W akcję włączyli się pracownicy Wód Polskich
20 września 2021
Ponad 350 osób, w tym kilkunastu pracowników Wód Polskich, wzięło udział w sprzątaniu ujściowego odcinka rzeki Słupi w ramach III edycji Eko Spływu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Alpha Team” ze środków budżetu Miasta Ustka.
Czytaj więcej
Chroń Morze na 8. Międzynarodowym Kongresie Morskim
16 września 2021
8. Międzynarodowy Kongres Morski był miejscem eksperckiej debaty poświęconej transportowi wodnemu, innowacyjnym technologiom, ekologii i ochronie ekosystemów morskich.
Czytaj więcej
Kilkadziesiąt worków odpadów zebrali uczestnicy sprzątania Mierzei Wiślanej. Działajmy razem w trosce o wody i Bałtyk!
10 września 2021
4 września, na plaży w okolicach Mikoszewa, odbyła się akcja sprzątania Mierzei Wiślanej. Wzięli w niej udział pracownicy Wód Polskich. Na brzegach Zalewu Wiślanego oraz ujściowego odcinka Wisły zebrano kilkadziesiąt worków odpadów zostawionych przez plażowiczów i wyrzuconych przez wodę na brzeg.
Czytaj więcej
Zapraszamy do wspólnego sprzątania rzeki Słupi 19 września w Ustce podczas III EkoSpływu. Chroń morze razem z nami!
09 września 2021
W niedzielę, 19 września, odbędzie się sprzątanie ujściowego odcinka rzeki Słupi, w ramach III edycji Eko Spływu Rzeką Słupią. Pracownicy Wód Polskich włączą się aktywnie w wydarzenie oraz będą edukować uczestników akcji o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!
Czytaj więcej
Konsultacje aktualizacji programu ochrony wód morskich na półmetku
03 września 2021
31 sierpnia w Gdyni odbyła się druga konferencja w ramach aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM). Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań na rzecz Bałtyku, wskazanych w konsultowanym dokumencie.
Czytaj więcej
Konkurs „Chronię morze. Nie śmiecę” przedłużony do 4 października!
25 sierpnia 2021
Konkurs „Chronię morze. Nie śmiecę” przedłużony do 4 października! Zanieczyszczenie wybrzeża i wód Bałtyku staje się coraz większym problemem.
Czytaj więcej
Trwa rejestracja na konferencję 31 sierpnia!
12 sierpnia 2021
Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na drugą konferencję dotyczącą ochrony wód morskich. 31 sierpnia w Gdyni przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci omawiać będą wyniki dotychczasowych prac nad aktualizowanym programem działań...
Czytaj więcej
Ruszyły konsultacje społeczne prognozy projektu programu ochrony wód morskich
09 sierpnia 2021
9 lipca rozpoczęły się 21-dniowe konsultacje społeczne prognozy projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM).
Czytaj więcej
Za nami pierwszy miesiąc konsultacji społecznych aPOWM
05 sierpnia 2021
Minął miesiąc od rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM).
Czytaj więcej
Na ile zmiany klimatyczne wpłyną na stan Bałtyku?
02 sierpnia 2021
Morze Bałtyckie na tle innych mórz i oceanów to stosunkowo płytki, niemal śródlądowy akwen w sercu Europy, którego położenie geograficzne, historia i perspektywy, jakie niosą zmiany klimatyczne sprawiają, że to morze bardzo specyficzne. Monitoring warunków hydrograficznych naszego morza pozwala weryfikować...
Czytaj więcej
Sieci widmo – śmiertelne pułapki w wodach Bałtyku
23 lipca 2021
Program ochrony wód morskich, którego aktualizację opracowują Wody Polskie, ma na celu zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Zerwane przez sztormy i porzucone sieci rybackie to śmiertelne pułapki dla mieszkańców Bałtyku.
Czytaj więcej
Stop degradacji Bałtyku. Razem chrońmy nasze morze!
09 lipca 2021
9 lipca w Gdańsku podczas konferencji „Chroń morze” rozpoczęły się konsultacje społeczne programu ochrony wód morskich (aPOWM), organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i PGW Wody Polskie.
Czytaj więcej
Razem chrońmy Bałtyk! Wystartowały konsultacje społeczne aPOWM
05 lipca 2021
5 lipca rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM).
Czytaj więcej
Odwieczny problem Bałtyku - sinice, biogeny i eutrofizacja wód
02 lipca 2021
Morze Bałtyckie to jedno z najpłytszych mórz świata. Jego niewielka głębokość, w połączeniu z dużym dopływem wód słodkich, niosących ze sobą liczne ładunki biogenów, prowadzi do rozkwitu sinic. Te coraz częstsze zjawisko pojawiające się na Morzu Bałtyckim, co roku utrudnia wypoczynek wszystkim turystom,...
Czytaj więcej
Trwa rejestracja na konferencję 9 lipca. Zapraszamy do udziału!
29 czerwca 2021
Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na konferencję nt. ochrony wód morskich.
Czytaj więcej
"Bałtyk to morze bardzo specyficzne" - wywiad z Przemysławem Gruszeckim, dyrektorem departamentu Zarządzania Środowiskiem
15 czerwca 2021
O korzyściach, jakie dla sektorów zależnych od Bałtyku i dla każdego z nas niosą działania na rzecz jego ochrony mówi Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.
Czytaj więcej
Konkurs "Chronię Morze. Nie śmiecę!"
07 czerwca 2021
W ramach projektu "Chroń Morze" przygotowaliśmy specjalny konkurs dla przedsiębiorców!
Czytaj więcej
Chroń Morze! Działamy na rzecz bioróżnorodności Bałtyku
21 maja 2021
Zapewnienie dobrego stanu wód Bałtyku to cel Programu ochrony wód morskich – POWM, aktualizowanego przez PGW Wody Polskie. Różnorodność biologiczna to jedna z cech świadczących o stanie naszego morza. W Dniu Różnorodności Biologicznej przypominamy o tym, że chroniąc Bałtyk zapewniamy możliwość rozwoju...
Czytaj więcej
Zatrzymajmy wędrówkę śmieci z rzek do Bałtyku – włącz się do akcji Wody to nie śmietnik!
07 maja 2021
Rzeki stanowią nierozerwalną część Morza Bałtyckiego – aż 97% rzek kończy swój bieg właśnie na północy Polski,; w zlewisku Bałtyku. Dbając o ich czystość, bezpośrednio wpływasz na poprawę stanu naszych wód morskich. Woda to nie śmietnik; chroniąc rzeki mówisz Chroń Morze!
Czytaj więcej
Chroń morze! Foka szara – zagrożona perła Bałtyku
21 kwietnia 2021
Morze Bałtyckie to jedno z najpłytszych i najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Działając na rzecz ochrony Bałtyku poprawiamy warunki życia flory i fauny, w tym rodzimych gatunków fok. Sprawdź co możesz zrobić dla morza, aby fokom żyło się coraz lepiej i chroń morze!
Czytaj więcej
Chroń morze! Powstaje pakiet strategicznych działań dla Bałtyku
22 marca 2021
Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, eliminowanie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów - propozycje konkretnych działań w tych obszarach będą efektem II, kluczowego etapu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM). Towarzyszyć mu będzie ocena oddziaływania na środowisko wypracowywanych...
Czytaj więcej
Rozpoczęcie II etapu aPOWM
15 stycznia 2021
Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, eliminowanie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów - propozycje konkretnych działań w tych obszarach będą efektem II, kluczowego etapu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM). Towarzyszyć mu będzie ocena oddziaływania na środowisko wypracowywanych...
Czytaj więcej
Font Resize
Contrast