Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na trzecią, ostatnią już konferencję w ramach konsultacji społecznych projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM). 5 października, w Szczecinie, spotkają się przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci, omawiając wyniki prac nad dokumentem, którego celem jest utrzymanie i poprawa stanu wód Bałtyku. Wszystkich Państwa zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału w dyskusji.

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM, a 5 października nastąpi oficjalne zakończenie konsultacji społecznych samego projektu programu.

Wszystkie informacje o formie składania wniosków i uwag do projektu znajdują się w zakładce KONSULTACJE. Wciąż liczymy na Wasz głos w sprawie ochrony Bałtyku!

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną kluczowe wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie. Konferencja będzie też okazją do podsumowania przeprowadzonej procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu aPOWM .

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Razem chrońmy morze!

Font Resize
Contrast