4 września, na plaży w okolicach Mikoszewa, odbyła się akcja sprzątania Mierzei Wiślanej. Wzięli w niej udział pracownicy Wód Polskich. Na brzegach Zalewu Wiślanego oraz ujściowego odcinka Wisły zebrano kilkadziesiąt worków odpadów zostawionych przez plażowiczów i wyrzuconych przez wodę na brzeg.

Akcja sprzątania Mierzei Wiślanej zorganizowana przez Fundację Plastics Europe Polska połączyła siły Wód Polskich, Gminy Stegna, Sołectwa Mikoszewo, uczniów Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Błękitnego Patrolu WWF, druhów z OSP Mikoszewo oraz Urzędu Morskiego z Gdyni. Sprzątanie było okazją do zapoznania się z działaniami Wód Polskich w regionie wodnym Dolnej Wisły. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie Mikoszewa: przebudowa Węzła Wodnego Przegalina i badania batymetryczne ujścia Wisły. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe upominki.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

W pasie wybrzeża między dolnym odcinkiem Wisły a Zalewem Wiślanym znajdują się cenne przyrodniczo tereny, objęte ochroną prawną, w celu zachowania bogactwa przyrodniczego, cennych ekosystemów i krajobrazów. Wśród nich można wyróżnić rezerwaty przyrody: Mewia Łacha i Kąty Rybackie, obszary siedliskowe Natura 2000: Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, obszary ptasie Natura 2000: Ujście Wisły PLB220004 Zalew Wiślany PLB280010 oraz Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Odpady zalegające na wybrzeżu Bałtyku stanowią nie tylko zagrożenie dla stanu wód śródlądowych i morskich, ale także bezpośrednio zagrażają okolicznej faunie, florze, a nawet ludziom, dlatego działania na rzecz ograniczenia obecności odpadów w środowisku to długofalowe wyzwanie. Organizacja akcji sprzątania terenów nadmorskich promuje dobre praktyki i właściwe postawy społeczne, uwrażliwiając jednocześnie na problem degradacji wód Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska

Powstrzymanie degradacji Morza Bałtyckiego i jego aktywna ochrona zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się na lądzie. Aż 99,7 % naszego kraju leży w zlewisku Bałtyku wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Dodatkowo jesteśmy jednym z najbardziej zaludnionych państw na tym obszarze. Ograniczenie problemu zakwitu sinic i zanieczyszczenia wód będzie możliwe, jeśli zmniejszymy ilość odpadów dopływających do Bałtyku rzekami. Aż 48% z nich pochodzi z gospodarstw domowych.

Celem programu ochrony wód morskich i jego aktualizacji jest zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Sprzątanie brzegów rzek i plaż, wypracowanie strategii redukcji przedostawania się odpadów z kanalizacji do wód czy doposażenie gmin w sprzęt do oczyszczania plaż to wybrane działania w aktualizowanym dokumencie. Pełna lista tych działań dostępna jest w projekcie dokumentu na stronie: https://chronmorze.eu/projekt-apowm

Program ochrony wód morskich, którego aktualizację opracowują Wody Polskie, ma na celu zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Zerwane przez sztormy i porzucone sieci rybackie to śmiertelne pułapki dla mieszkańców Bałtyku, dlatego znakowanie sieci rybackich i wyławianie ich w ramach akcji sprzątania to działania, które pozwolą ograniczyć ilość sieci widmo w wodach naszego morza, pomagając tym samym chronić gatunki i ekosystemy morskie Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska. Więcej informacji: https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1112-pracownicy-wod-polskich-zadbali-o-czystosc-mierzei-wislanej

Font Resize
Contrast