Aktualności

Raport do KE złożony!
08 września 2022
W toku procedury uzgodnieniowej, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Minister właściwy ds. gospodarki wodnej uzgodnił ostateczny projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) z właściwymi ministrami...
Jak chronić morze? Materiały dla najmłodszych i studentów
24 czerwca 2022
Bałtyk to nasza wspólna sprawa. Żeby go chronić jak najlepiej, należy postawić na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Najlepiej zacząć ją od najmłodszych lat.
Chroń Morze - podsumowanie konsultacji społecznych
11 maja 2022
Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) była możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne trwały od 5...
Jak oceniane są warunki hydrograficzne w Bałtyku?
04 kwietnia 2022
Warunki hydrograficzne (D7) jedna z 11 cech opisujących stan środowiska morskiego. Określa ona zmienność właściwości chemicznych i fizycznych wody morskiej takich jak zmiany aktywności fal, prądów, zasolenia...
Dzień Ochrony Bałtyku
22 marca 2022
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, ale także Dzień Ochrony Bałtyku, który został uchwalony w 1997 r. przez Komisję Helsińską.
Wody balastowe – jak gatunki obce przedostają się do Morza Bałtyckiego
15 marca 2022
Projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich ma na celu osiągnięcie lub też utrzymanie dobrego stanu środowiska. Jednym z poważnych zagrożeń dla środowiska morskiego Bałtyku jest występowanie gatunków...
Ptaki polskiego wybrzeża Bałtyku
31 stycznia 2022
Ptaki to grupa zwierząt, którą chyba najłatwiej obserwować w naturze. Są wokół nas niemal wszędzie, cechuje je wielka różnorodność zarówno pod względem wyglądu, trybu życia, jak i miejsca występowania....
Czy Bałtyk jest głośnym morzem?
14 grudnia 2021
Hałas to nie tylko problem lądowy, generowany przez różne formy transportu i prace budowlane. Hałas podwodny to istotna presja dla wielu organizmów morskich, w tym przede wszystkim dla morświna i ryb.
Jak startupy mogą pomóc Bałtykowi?
29 listopada 2021
Mówiąc Bałtyk widzimy mało zasolone, stosunkowo płytkie i praktycznie śródlądowe morze w sercu Europy, na którego stan wpływają mieszkańcy krajów wchodzących w skład jego zlewiska, a także specyfika hydrograficzna...
Chroń morze! Uzgodnienia międzyresortowe to kolejny krok do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich
24 listopada 2021
Zakończenie trzymiesięcznego procesu konsultacji społecznych to pierwszy etap na drodze do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich w formie rozporządzenia Rady Ministrów.
Font Resize
Contrast