chron morze ministerstwo wody www

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Programu ochrony wód morskich

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji Programu ochrony wód morskich (aPOWM) zakończyły się w dniu 5 października 2021 r.
Formularze online zgłaszania uwag są już niedostępne.
Ostateczny sposób rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły podczas całego procesu konsultacji społecznych aPOWM
(od 5 lipca 2020 r. do5października 2021 r.), będzie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych uwag w formie tabeli
na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronie projektu