Konsultacje

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji POWM jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Konsultacje społeczne planowane są wraz zakończeniem II etapu aPOWM, 1 lipca 2021 roku.


Rozmiar czcionki
Kontrast